HABREG CIVIELE TECHNIEK

Ik, Hans Bregman, ben een allround professional op het gebied van de civiele techniek. Mijn dienstverlening bestaat uit projectmanagement, a.i. management & beheer en online advies. Door mijn brede kennis op het gebied van weg- & waterbouw, milieu, rioleringen, verkeerstechniek, constructies, locatie ontwikkeling en RO & Vergunningen ben ik uw partner in projecten.

Tevens ben ik uw aanspreekpunt voor Pretty Parking, het nieuwe parkeren middels het modulaire P2Deck systeem. De oplossing voor snelle parkeercapaciteitsverdubbeling op duurzame en klimaatvriendelijke wijze.

OPDRACHTGEVERS

  • Provincie Noord-Holland – Projectmanager Onderhoud wegen
  • Provincie Noord-Holland – Projectmanager Vervangingsinvestering Kunstwerken
  • Provincie Gelderland – Projectleider Realisatie; Onderhoud wegen
  • Provincie Gelderland – Projectleider Ruimte voor de Rivieren; Herinrichitng Beuningse Uiterwaarde
  • Provincie Gelderland – Projectmanager Project N418 Voorpoort
  • Gemeente Bunnik – Projectleider Herinrichting Oranjebuurt
  • Gemeente Bunnik – Projectleider Doorfietsroutes Bunnik – Utrecht Sience Park & Veenendaal-Utrecht Sience Park

Projectleider Civieltechnische Kunstwerken

Beheerder Civieltechnische Kunstwerken

Projectleider Nevenprojecten Uithoflijn

Technisch Projectmanager Stadsingenieurs

Projectleider Openbare Ruimte

Technisch manager Geluidsscherm A15

Projectleider Hoogspannings tracés

Ad Interim cluster coördinator openbare ruimte