Het logo van HABREG civiele techniek is een uitsnede uit het familiewapen van de familie Bregman. Bregman is in het West-Fries Brugman. Van oorsprong dus een brugwachter.

Het Logo symboliseert een brug slaan tussen mensen, de hand reiken om ze verder te helpen met de ontwikkelingen en instandhouding van de openbare ruimte. Waarbij duurzaamheid, klimaat adaptatie en kwaliteit het uitgangspunt is.

De familie Bregman heeft al een eeuwen oude traditie in de waterbouw. Al in 1730 werden de Dykgraaf en Hoogheemreadt van het “Hoogheemreatschap der Zeeweringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten” vereeuwigd in koper. Op deze plaat is naast de Dijkgraaf, Adriaan Bregman met familiewapen opgetekend. Deze plaat hangt in het waterschapshuis te Edam.

De jonge Bregman is als civieltechnisch ingenieur ook nog steeds actief in de weg- & waterbouw als zelfstandig ondernemer. Zijn vader was civieltechnicus bij de gemeente Heemskerk en hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen. Zijn opa had een wegenbouwbedrijf in Groningen. En overgroot opa was landmeter in de kop van Noord-Holland.