Ik, Hans Bregman, ben een allround professional op het gebied van de civiele techniek. Mijn dienstverlening bestaat uit projectmanagement, a.i. Management en (online) advies.

Door mijn brede kennis en ervaring op het gebied van weg- & waterbouw, constructies, verkeerstechniek, milieu, kunstgras hockeyvelden, ruimtelijk ordening en locatie ontwikkeling ben ik uw partner in projecten.

Tevens ben ik uw aanspreekpunt voor Pretty Parking. Het nieuwe parkeren middels het modulaire P2Deck systeem. De oplossing voor snelle parkeercapaciteit uitbreiding op een duurzame en klimaatvriendelijke wijze.

Projectmanagement / Projectleiding

Als projectmanager ben ik voornamelijk bij overheden werkzaam om multidisciplinaire civieltechnische projecten van de initiatieffase tot en met de nazorgfase te realiseren. Ik hanteer hierbij de uitgangspunten van projectmatig werken*, een duidelijk plan van aanpak en sturing op Tijd, Geld, Risico’s en Kwaliteit. Goede samenwerking met interne en externe partijen is hierbij vanzelfsprekend om de projectdoelen te kunnen realiseren.

Met de IPM rollen heb ik ook de nodige ervaring als Technisch manager, Contract manager en Omgevingsmanager.

*PRINCE2(c)

Online Advies

U kent het probleem vast wel dat er even geen capaciteit of kennis beschikbaar is en de werkzaamheden te klein zijn qua omvang om een ingenieursbureau in te schakelen. Dan is het voor u handig om te weten dat middels online advies ik u razend snel een goed en vakkundig advies of beoordeling van documenten kan geven.

Als allround professional op civieltechnisch gebied kan ik u snel en doeltreffend van dienst zijn.