Waardbrug

Waardbrug, onderhoud en afstandsbediening – Provincie Noord-Holland (2010-2011)
Namens de provincie Noord-Holland als projectleider was ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van het groot onderhoud en het op afstand bedienbaar maken van deze bascule brug. Ik heb de engineeringsuitvraag van definitiefase tot en met de aanbestedingfase van het RAW bestek op de markt gezet.

Daarnaast heb ik het ingenieursbureau begeleid en hun producten getoetst samen met het interne projectteam. Ik was verantwoordelijk voor de gehele GOKIT-R als opdrachtgever. Het voorbereidingstraject had een doorlooptijd van 9 maanden. Totale projectomvang € 940.000,00. Het project is op 21-12-2011 conform planning opgeleverd!