Renovatie Tolhuissluis

Renovatie Tolhuissluis en afstandsbediening – Provincie Noord-Holland (2010-2013)
Nadat er al 10 jaar over gesproken was, heb ik een nieuwe start gemaakt met de voorbereiding van de Tolhuissluis, een provinciaal monument. Op basis van de verschillende inspecties, rapporten en het programma van eisen is het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het bestek voorbereiden door een extern ingenieursbureau.

Het werkt is middels een traditioneel RAW bestek aanbesteed. De werkzaamheden bestonden uit: nader technisch onderzoek; het ontwerpen van een nieuw bedieningshuis; het leveren van nieuwe houten puntdeuren; het vervangen en mechaniseren van langzaamverkeerbruggen en renoveren van de sluis zelf. De totale investering is geraamd op 4 miljoen euro. Het project wordt tussen juni ’12 en mei ’13 uitgevoerd. Als projectleider stuur ik het directieteam aan. (De Tolhuissluis), (Koninklijke sluizen).