Online Civieltechnisch advies inwinnen voor al uw projecten, neem contact met mij op.

Habreg

Even voorstellen

Ik, Hans Bregman, ben een allround professional op het gebied van de civiele techniek. Mijn dienstverlening bestaat uit projectmanagement en online advies.

Door mijn brede kennis op het gebied van weg- & waterbouw, milieu, rioleringen, verkeerstechniek, constructies en locatie ontwikkeling ben ik uw partner in projecten.

Tevens ben ik uw aanspreekpunt voor Pretty Parking, het nieuwe parkeren middels het modulaire P2Deck systeem. De oplossing voor snelle parkeercapaciteitsverdubbeling op duurzame en klimaatvriendelijke wijze.

History

Het logo is een uitsnede uit het familiewapen van de familie Bregman. De Bregman is in het West-Fries Brugman. Van oorsprong dus een brugwachter.

Het logo symboliseert een brug slaan tussen mensen/groepen, opdrachtgevers de hand reiken om ze verder te helpen met hun organisatie en civiel technische projecten te realiseren.

De familie Bregman heeft al een eeuwen oude traditie in de waterbouw. Al in 1730 werden de Dykgraaf en Hoogheemreadt van het “Hoogheemreatschap der Zeeweringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten” vereeuwigd in koper. Op de plaat is naast de Dijkgraaf, Adriaan Bregman met familiewapen opgetekend.